Checklist

GEGEVENS NOODZAKELIJK VOOR AANKOOP, VERKOOP OF TAXATIE

1. Eigendoms akte(n), erfpacht- en huurcontract(en)

2. Kadastrale gegevens
(computeruitdraai en tekening)

3. Gegevens bestemmingsplan
(naam van het plan, plankaart /legenda /voorschriften)

4. Vergunningen zoals:
Drank- en horeca vergunning
Gebruikersvergunning
Wet Milieubeheer

5. Laatste inspectierapport:
Brandpreventie
Wet hygiƫne en veiligheid zwembaden

6. Tekeningen van de terreinen en opstallen

7. Exploitatiecijfers, minimaal van de afgelopen
2 jaar en/of prognose

8. Lijst roerende zaken